Category Archives: โรคและการรักษา

ภาวะอุณหภูมิกายสูงและต่ำเกินไป หรือ Hypo-hyperthermia

โดยจากภาวะเบื้องต้นนั้น จะมี 2 แบบด้วยกันคือ แบบแรกคือภาวะอุณหภูมิกายสูงในทารกแรกเกิดและแบบที่สองคือภาวะตัวเย็นในทารกแรกเกิดหรือต่ำไปนั่นเอง เรามาดูและรู้จักกันในแต่ละแบบกันเลย 1.1 ภาวะอุณหภูมิกายสูงในทารกแรกเกิดนั้น คือเด็กทารกมีอุณหภูมิทวารหนักเกิน 37.5°c สาเหตุหลักๆ ก็คือ เกิดจากการที่เด็กทารกได้รับการติดเชื้อจากจากการที่ทารกนั้นอยู่ในอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ร้อนไป  ทารกได้รับการสวมเสื้อและห่อผ้า หรือห่อผ้าตลอดเวลา    อาการของทารกที่อยู่ในภาวะนี้ มีดังต่อไปนี้  ในช่วงของระยะแรกทารกจะมีอาการหงุดหงิด และเมื่ออุณหภูมิมีมากขึ้นหรือร้อนขึ้นนั้นเอง จะส่งผลให้ทารกมีการเคลื่อนตัวและเคลื่อนไหวน้อยลง และส่งผลให้มีการหายใจเร็วและแรง หรือหยุดหายใจไปเลย อันตรายมาก ดังนั้นแล้วการดูแล ควรจะเช็ดตัวด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิ 35°c  และเช็ดตัวจนกว่าเด็กทารกจะมีอุณหภูมิกายปกติและอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไป เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว ควรจะไปพบแพทย์  1.2  ภาวะตัวเย็นในทารกแรกเกิดหรือต่ำ นั่นก็หมายถึงว่า อุณหภูมิทวารหนักของทารกนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 36.5°c สาเหตุของการที่ทารกจะอยู่ในช่วงของภาวะนี้ก็คือ มีสาเหตุมาจากการปรับอุณหภูมิห้องไม่ว่าจะเป็นห้องคลอด หรือห้องเด็กอ่อนที่ทารกอยู่ต่ำเกิน และแน่นอนว่า ภาวะนี้นั้นจะสามารถพบได้บ่อยในช่วงที่อากาศหนาวหรือเย็นนั้นเอง โดยหากทารกของคุณตกอยู่ในภาวะนี้ … Continue reading

Posted in โรคและการรักษา | Tagged | Leave a comment