Tag Archives: ทัวร์ฮ่องกง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮ่องกงก่อนเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกงขอแนะนำลูกทัวร์..ก่อนเที่ยวควรศึกษาของมูลก่อนออกเดินทาง

“ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า “เซียงก่าง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า “ท่าเรือหอม” มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน

                  เมื่อราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีเรือของกองทัพอังกฤษ นำโดยกัปตัน Charles Elliot (ชาร์ลส์ อีเลียต) แล่นผ่านน่านน้ำระหว่าง แหลมเกาลูนและเกาะแห่งหนึ่งที่ร่ำลือกันว่า เป็นที่หลบลมพายุของพวกโจรสลัด กัปตันอีเลียต เกิดได้กลิ่นหอมชนิดหนึ่ง จึงจอดเรือและขึ้นฝั่ง ส่งล่ามลงไปสอบถาม ได้ความว่าเป็นท่าเรือหอม ใช้ขนถ่ายไม้หอม กัปตันรับทราบด้วยความประทับใจ

                  เมื่อกัปตันอีเลียตเดินทางกลับสู่อังกฤษและได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำการฝ่ายการพาณิชย์ของอังกฤษในภาคพื้นเอเซีย ซึ่งขณะนั้นเอง ประเทศอังกฤษซึ่งปกครองโดยพระนางวิกตอเรีย กำลังต้องการอาณานิคมในแถบทะเลจีนใต้ เพื่อใช้เป็นที่จัดส่งสินค้า หรือฝิ่นนั่นเอง และประจวบเหมาะพอดีกับที่ฝ่ายอังกฤษและจีน กำลังมีปัญหาเรื่องการค้าฝิ่นในแถบกวางตุ้งของจีน จนทำให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ขึ้น ในปี ค.ศ. 1839 กัปตันอีเลียตจึงตัดสินใจยกพลขึ้นบกที่ท่าเรือกลิ่นหอม และประกาศให้ดินแดนแถบนั้นเป็นของอังกฤษ ในวันที่ 26 มกราคม ค.ศ.1841

                  ว่ากันว่ามีเหตุการณ์ที่น่าขัน และสร้างความขายหน้าให้กับพระราชินีวิคตอเรียยิ่งนัก ที่กองทหารอังกฤษเข้ายึดเกาะที่มีแต่หินโสโครก หาประโยชน์ไม่ได้เลย กัปตันอีเลียตจึงถูกลงโทษด้วยการส่งไปเป็นกงสุลอังกฤษประจำเท็กซัสแทน

                  ตั้งแต่นั้น จีนและอังกฤษกระทบกระทั่งกันเรื่องการค้าฝิ่นเรื่อยมา เกิดสงครามฝิ่นถึงสองครั้ง หลังสงครามฝิ่นครั้งที่สองนี่เอง อังกฤษได้บีบบังคับให้จีนทำสัญญา โดยให้อังกฤษเช่าฮ่องกงทั้งหมด เป็นเวลา 99 ปี โดยกำหนดวันหมดสัญญาไว้วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1997 ด้วยภูมิประเทศของฮ่องกงเอง ที่เป็นเมืองท่าน้ำลึก เหมาะแก่การจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่ จึงทำให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก

                  ผู้สำเร็จราชการคนแรกที่มาประจำยังเกาะฮ่องกง ท่านลอร์ด Palmerston เคยขนานนามเกาะแห่งนี้ไว้ว่า “หินไร้ค่า” แต่อังกฤษได้ช่วยวางรากฐานการศึกษา การปกครอง และผังเมืองให้ฮ่องกงเป็นอย่างดี เพียง ชั่วพริบตาเดียว ฮ่องกงได้กลับกลายเป็นศูนย์กลางพาณิชย์และยังเป็นประตูเปิดสู่ประเทศจีน ปลายศตวรรษที่ 19 ดินแดงตอนปลายคราบสมุทรเกาลูนก็ตกเป็นอาณานิคม และอังกฤษยังได้สิทธิเช่าเขตนิวเทอริทอรี่ส์ เป็นเวลา 99 ปี ซึ่งอังกฤษได้ทำพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกง ให้แก่จีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 ไปเรียบร้อย ทั้งนี้เคยมีการเจรจาระหว่างอังกฤษโดย นางมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กับ นายเติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำฝ่ายจีน เพื่อเจรจาขอเช่าเกาะฮ่องกงต่อ แต่ได้รับการปฏิเสธ และในปีเดียวกันนั้น วันที่ 26 กันยายน ผู้นำทั้งสองจึงเปิดเจรจาอีกครั้งและลงนามในสัญญา โดยมีสาระสำคัญว่า อังกฤษจะยอมส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีน และจีนได้ให้สัญญาว่าจะยอมให้ฮ่องกง อยู่ในฐานะ “เขตปกครองตนเอง” ภายใน 50 ปี

                  ปัจจุบันจีนได้มอบหมายให้ นายตงจิ้นหวา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฮ่องกง และจีนได้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้รัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบด้านกิจการต่างประเทศ การทหาร และความมั่งคงเท่านั้น ส่วนการบริหารยังคงให้อิสระแก่ชาวฮ่องกงเหมือนเดิม

                  อย่างไรก็ตามด้วยทำเลอันเหมาะสม เกาะฮ่องกงก็ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ในฐานะเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ ฐานที่ตั้งสำคัญของผู้ผลิต และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รูปแบบการปกครอง

                ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบในการปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปกครองและบริหารฮ่องกง ที่สภาประชาชนจีนได้อนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ฮ่องกงสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีกเป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลจีนได้รับฮ่องกงกลับคืนจากรัฐบาลอังกฤษ

ภูมิประเทศ

                  ฮ่องกงมีพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (80.30 ตร.กม.) เกาลูน (46.71 ตร.กม.) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอื่น ๆ (969.62 ตร.กม.) หรือขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้

                  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะฮ่องกง เกาลูนและเขตดินแดนใหม่ จะเป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ เป็นแนวเขาที่ต่อเนื่องมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตงที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แต่เนื่องจากเขตเทือกเขาแต่ครั้งโบราณนั้น ปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ำ จึงเกิดเป็นทัศนียภาพเกาะแก่งเล็ก ๆ ที่มีลักษณะลาดชันผุดโพล่ขึ้นมากมาย

 ภูมิอากาศ

                  ฤดูร้อนอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศเย็นสบายและแห้ง น้อยครั้งที่จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนฝนตกชุกและมีลมแรง ฤดูร้อนมักเกิดลมมรสุม ควรติดต่อสอบถามสภาพอากาศก่อนการเดินทาง

สถานที่เที่ยวยอดนิยมบนเกาะฮ่องกง เมืองแห่งแสงสีที่มิเคยหลับใหล

จะไปเที่ยวทั้งที ทัวร์ฮ่องกงก็ต้องพาคุณๆไปชมสถานที่เด่นๆอาหารรสเลิศอยู่แล้ว ไม่งั้นเสียชื่อทัวร์ฮ่องกงราคาถูกหมดเลย ว่าแต่คุณๆพร้อมเดินทางไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมกับเราแล้วหรือยัง ?  จุดท่องเที่ยวสุดฮิตของฮ่องกง ที่ต้องไปแวะทุกครั้งที่ไปเยือน ทั้งถนนช้อปปิ้งอันโด่งดัง จุดชมวิวสุดโรแมนติค แหล่งร้านอาหารชั้นนำ ยันสวนสนุกของครอบครัว ซึ่งทางทัวร์ฮ่องกงได้ทำการสำรวจความนิยมล่าสุดว่า ถนนเส้นไหน ย่านช้อปปิ้งใด ละแวกร้านอาหารแถบไหน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใด ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะฮ่องกง จะมีที่ไหนกันบ้างนั้น เรามาดูกันเลย

•    เลดี้ส์ มาร์เก็ต ย่านมงก๊ก (Ladies’ Market, Mong Kok) – ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนตุง ซอย (Tung Choi) ในย่านช้อปปิ้งมงก๊กอันลือชื่อ คราคร่ำไปด้วยร้านค้าและแผงลอยกว่า 100 ร้านตลอดเส้นทาง 1 กิโลเมตร ตลาดเปิดตั้งแต่ 12.00-23.30 ขายสินค้าหลากหลาย แต่เน้นสินค้าสำหรับผู้หญิงหลัก ซึ่งจะมีทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเด็กเล่น ของแต่งบ้าน ไปจนถึงซีดีเพลงและแผ่นดีวีดีหนัง

•    ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย (Nathan Road, Tsim Sha Tsui) ถนนสายช้อปปิ้งหลักอีกแห่งของฮ่องกง เป็นแหล่งที่พักและโรงแรมยอดนิยม ตั้งอยู่ฝั่งเกาลูน และอยู่ไม่ไกลจากย่านมงก๊ก สามารถนั่งรถไฟมาได้ประมาณ 2-3 สถานี หากจะแวะลงก่อน ก็สามารถเดินเท้าช้อปปิ้งมาได้ตลอดทาง บนเขตถนนนาธานนี้ นอกจากจะมีร้านค้าและแผงลอยนับไม่ถ้วนแล้ว ก็ยังมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำตั้งอยู่หลายแห่งเช่นกัน

•    คอสเวย์ เบย์ (Causeway Bay)  จุดรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมอันลือชื่อและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่นักช้อปปิ้งชาวไทยนิยมไปเยือน และก็ยังเป็นแหล่งร้านอาหารนานาชาติอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง ถึงแม้ว่าสนนราคาในการมาช้อปปิ้ง กิน-ดื่มในแถบนี้จะแพงมากกว่าย่านมงก๊กอยู่หลายเท่าตัว แต่คุณภาพ การบริการและระดับของร้านอาหาร ก็ถือว่าเป็นระดับหรูหราห้าดาว แต่ถ้าหากอยากประหยัดค่าอาหาร ร้านบะหมี่เป็ดย่างข้างทางหรือศูนย์อาหาร ก็มีให้บริการอยู่ทั่วไปเช่นกัน

•    รีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay)  ชายหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวอันสวยงาม เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ยอดนิยม และยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วแห่งท้องทะเล (เจ้าแม่ทับทิม) ในสวนสวยที่ทอดยาวสู่ชายหาดอีกด้วย มีความเชื่อกันว่าหากได้ข้ามสะพานตรงหาดนี้ จะช่วยต่ออายุให้ยาวขึ้นอีก 3 ปี แต่ห้ามเดินข้ามกลับมา เพราะจะลดอายุลง ให้เดินลอดใต้สะพานกลับมาแทน นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหาร คลับเฮ้าส์ (Club House) สไตล์จีนดั้งเดิม  และร้านกิน-ดื่มต่างๆ ริมทะเลอีกด้วย

•    อเวนิว ออฟ สตาร์ (Avenue of Stars)   “ถนนแห่งดวงดาว” ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ดาราฮ่องกง ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในระดับสากล เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ถึงขนาดที่ว่า ถ้าไม่มาเยือนที่นี่ ถือว่ามาไม่ถึงฮ่องกง ด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้นตุ๊กตาที่เป็นรางวัลต่างๆ ของนักแสดงชาวฮ่องกง ตั้งเรียงรายตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ก็ยังมีลายพิมพ์มือศิลปินชื่อดัง และแผ่นจารึกชื่อบุคคลดังในวงการภาพยนตร์ของฮ่องกง และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ รูปปั้นเท่าตัวจริงของบรูซ ลี (Bruce Lee) เจ้าตำรับดารานักกังฟูของโลก

•    วัดซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน (Sik Sik Yueng Wong Tai Sin Temple)  คนไทยรู้จักกันในนาม “วัดหวังต้าเซียน” เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปี ที่ได้รับความศรัทธามากที่สุดของฮ่องกง มีความเชื่อกันว่า หากไปขอพรสิ่งใดแล้ว จะได้สมหวัง วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ลัทธิ อันได้แก่ พุทธ เต๋า และขงจื๊อ ชาวฮ่องกงรวมไปถึงชาวต่างชาติผู้มีจิตศรัทธา นิยมมาเสี่ยงทายเซียมซีและตรวจดวงชะตากันที่วัดนี้ นอกจากนั้นยังเป็นวัดแห่งเดียวในฮ่องกง ที่สามารถจัดพิธีมงคลสมรสได้

•    วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)   ชื่อภาษาจีนว่า “ไท่ผิงซานติ่ง” เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดของฮ่องกง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน และยังเป็นเขตบ้านพักของมหาเศรษฐี นักธุรกิจ และบรรดาบุคคลมีชื่อเสียง การเดินทางขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาแห่งนี้ ก็ถือว่าคลาสสิคไม่เบา เพราะต้องนั่งรถรางเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2431 เพื่อขึ้นมายังจุดชมวิวชื่อดัง สกาย เทอเรซ 428 (Sky Terrace 428) และในบริเวณจุดชมวิวนั้น ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ แกลอรี่ ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย

•    โอเชี่ยน พาร์ค (Ocean Park)   สวนสนุกยอดนิยมขนาดใหญ่ทางใต้ของเกาะ และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แมงกะพรุนแห่งแรกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสวนสนุกที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ระดับโลก เพราะมีการผสมผสานระหว่างสวนสนุกกับสวนสัตว์เข้าด้วยกัน  ซึ่งจะมีทั้งสารพัดเครื่องเล่นในโซนต่างๆ ผนวกกับการจัดแสดงสัตว์หายาก สัตว์แปลกๆ จากทวีปต่างๆ และยังเป็นสวนสัตว์น้ำและสัตว์หายากของทวีปเอเชีย เช่น แพนด้ายักษ์ แพนด้าแดง ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ของจีน และจระเข้จีน อีกด้วย